สายการอัดรีดม้วนพื้นพีวีซี

  • สายการอัดรีดม้วนพื้นพีวีซี

    สายการอัดรีดม้วนพื้นพีวีซี

    มันทำจากวัสดุพีวีซีบดที่มีสีต่างกันโดยใช้สัดส่วนที่เท่ากันและการกดด้วยความร้อนเนื่องจากการปกป้องสิ่งแวดล้อม คุณค่าของไม้ประดับ ตลอดจนการบำรุงรักษาแต่ละครั้ง จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการตกแต่งที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน โรงแรม และร้านอาหาร