PVC สี่ท่อ Extrusion Line

  • PVC สี่ท่อ Extrusion Line

    PVC สี่ท่อ Extrusion Line

    ลักษณะด้านประสิทธิภาพ: สายการผลิตบุชชิ่งไฟฟ้า PVC สี่ชนิดใหม่ล่าสุดใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ที่ให้ผลผลิตสูงและประสิทธิภาพการทำให้เป็นพลาสติกที่ดี และติดตั้งแม่พิมพ์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการออกแบบเส้นทางการไหลท่อสี่ท่อระบายออกอย่างสม่ำเสมอและความเร็วในการอัดขึ้นรูปรวดเร็วถังทำความเย็นสุญญากาศสี่ถังสามารถควบคุมและปรับแต่งแยกกันได้โดยไม่กระทบต่อกันในกระบวนการผลิต